(044) 221 30 41 | (096) 448 40 99        

Скринька Архімеда

Актуальність розвитку пізнавальних здібностей у дітей дошкільного віку продиктована сучасною дійсністю. Для того, щоб людина була успішною, вміло орієнтувалися в постійно зростаючому потоці інформації, потрібно навчити їх легко і швидко сприймати інформацію, аналізувати її, застосовувати в освоєнні нового, знаходити неординарні рішення в різних ситуаціях.

У відповідності з сучасними тенденціями розвитку освіти, випускник дошкільного навчального закладу має бути допитливим, активним, зацікавлено включатися в освітній процес, бути здатним вирішувати інтелектуальні та особистісні завдання, а також мати сформовані передумови навчальної діяльності - уміння працювати за правилом, по зразку тощо.


Мета даного курсу: формувати пізнавальні здібності дітей дошкільного віку на основі розвитку логічних структур мислення.

Завдання:
вчити дітей виділяти суттєві ознаки предметів, порівнювати, узагальнювати, класифікувати на математичному та життєвому матеріалі;
удосконалювати довільну увагу, пам'ять;
розвивати вміння висловлювати найпростіші власні судження і умовиводи на підставі набутих знань;
виховувати прагнення до придбання нових знань і умінь.

Новини

Открыт набор в группу обновленного сада

Детский эко-клуб "Эврика" открывает набор в группу...