(044) 221 30 41 | (096) 448 40 99        

Роздуми Платона

Естетичне ж виховання передбачає формування вміння відчувати, оцінювати і створювати прекрасне. Відомо, що мистецтво володіє широким спектром дії на розвиток дитини. До сприйняття духовного потенціалу людей, а тим більше дітей, потрібно спеціально готувати. Останніми роками віковий поріг початку навчання дедалі більше знижується. Однією з головних умов ефективності такого навчання є дидактично та лінгвістично правильно побудований освітній процес з урахуванням віку дітей, рівня розвитку пізнавальних процесів. Розроблений курс розв'язує завдання загально-естетичного, етичного виховання з метою всебічного індивідуального розвитку природних задатків, творчих здібностей та інтелекту дитини, а також підготовку її до навчання у школі.


Завдання:

виховувати любов та повагу до традицій та цінностей країни;
використовувати досвід дитини у процесі навчання,залучаючи знання з рідної мови;
формувати шанобливе ставлення до оточення та довкілля;
забезпечити соціальну адаптацію дітей;
виховувати морально - етичні якості, найважливіші цінності духовного розвитку людини;
сприяти духовному розвитку дітей через музику, живопис, поезію, декоративно-прикладну творчість;
створити найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей дітей;
створити високий рівень естетичних потреб;
залучити дітей до емоційного світу людини;
розвивати моральні особистісні якості: доброту, чесність, чуйність, працьовитість, правдивість тощо;
розширювати уявлення дітей про морально - етичні норми поведінки і спілкування;
закріпити і розширити естетичні уявлення дошкільників про красу у житті, природі та мистецтві;
формувати любов до своєї землі, до свого народу, його доброї мудрості, накопиченої століттями багатої і живої культури, мистецтва і фольклору;
закріпити і розширити естетичні уявлення дітей, отримані в сім'ї, в дитячому садку про красиве і потворне в житті, природі та мистецтві;
ознайомити дітей з різними видами і жанрами мистецтва, з творчістю відомих діячів
культури та мистецтва;
порушити у них потребу в спілкуванні з красою;
викликати інтерес до творчої діяльності;
розвивати у дітей прагнення вносити красу в повсякденне життя; розвивати загальну емоційну культуру і естетичну сприйнятливість у дошкільників.

 

 

 

 

Новини

Открыт набор в группу обновленного сада

Детский эко-клуб "Эврика" открывает набор в группу...