(044) 221 30 41 | (096) 448 40 99        

Маленькі вундеркінди

Ранній розвиток здібностей дітей – це не лише раннє читання, лічба, знайомство з буквами і кольорами. Насамперед, це розвиток основних психічних процесів малюка: відчуття, сприймання, наочно-дійового і образного мислення і просторового мислення, уваги, уяви, пам'яті. Це не заповнення дитячої голівки непотрібною, громіздкою інформацією, а створення бази, підґрунтя для розвитку задатків здібностей, яке стане міцним фундаментом у подальшому навчанні дитини, зробить психіку малюка стійкою до шкільних навантажень і стресів. Не варто забувати про емоційний, соціальний і фізичний розвиток дітей, адже динина має розвиватися всебічно.

У дитячому еко-клубі «Евріка» створене унікальне розвивальне еко-середовище, яке поєднує в собі найсучасніші матеріали, ІКТ-технології, дидактичні розробки, авторські методики, посібники і атрибути, що сприяють розвитку світосприйняття маленької особистості, допомагають забезпечити гармонійні відносини між дитиною та довкіллям.


Основні принципи:

доступності і міри матеріалу для дітей раннього віку;
зв'язок теорії з практикою навчання та життям;
індивідуального та диференційованого підходу;
орієнтації на основні сфери дійсності;
відповідності програми рівню розвитку психічних процесів дитини раннього віку, а також врахування сенситивності періоду раннього дитинства та «зони найближчого розвитку»;
комунікативної спрямованості;
особистісно-орієнтованого підходу до дитини під час заняття;
системності, систематичності і послідовності;
врахування досвіду дошкільників;
частої зміни діяльності;
повторювальності матеріалу, який пропонується дітям раннього віку;
формування здатності до переносу отриманих знань, способів дії з однієї площини (ситуації) в іншу.

 

 

Новини

Открыт набор в группу обновленного сада

Детский эко-клуб "Эврика" открывает набор в группу...