(044) 221 30 41 | (096) 448 40 99        

Казковий вернісаж

 

Мовленнєвий розвиток дитини - один з основних чинників становлення особистості у дошкільному дитинстві. Рівень розвитку мовлення визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень малюка, його потреб та інтересів, знань, умінь і навичок. Розвиваючи мовлення дитина пізнає красу і силу слова, розвивається морально, опановує навички спілкування в інтеграції (зіткненні) з музикою, з художньою літературою, з фольклором.

При розробці програми використані методики педагогів М. Монтессорі, В. В. Давидова, Л. С. Виготського, В. А. Ельконіна та ін.

Програма побудована з урахуванням основних принципів педагогіки співробітництва (гуманізація та індивідуалізація педагогічного процесу) і є значущою і актуальною в даний час , так як дошкільнята відчувають труднощі в організації різних видів мовленнєвої діяльності , культури мовної поведінки, адже культура мовної поведінки - це прояв загальної культури людини.


Розділ програми «Казковий вернісаж» спрямований на:

розвиток активного і пасивного словника дитини;
розвиток артикуляції і мовного дихання;
розвиток фразової мови;
розвиток дрібної моторики (підготовка руки до письма).

Основні завдання, зазначені в програмі:

виявляти і розвивати мовленнєві здібностей дітей;
формувати початкові вміння аналізувати й оцінювати спілкування і мовлення;
навчити володіти основними елементами правильної точної мови;
формувати творчу особистість через прилучення дитини до риторичної діяльності;
розвивати мовлення дітей через систему спеціальних продуктивних вправ;
розвивати усі компоненти усного мовлення дітей (лексичної сторони, граматичного ладу мовлення; зв'язного мовлення - діалогічної і монологічної форм);
розвивати вільне спілкування з дорослими і дітьми;
розвивати мовленнєво-імпровізаційні уміння дошкільника;
розвивати поняття доречності використання несловесних (невербальних) засобів спілкування - жестів, міміки, рухів тіла, інтонації;
розвивати основні властивості усного мовлення дошкільника: забарвлення голосу, гучність, темп та ін.;
розвивати уміння спілкуватися; аналізувати свою мовну поведінку;
розвивати комунікативні якості дитини;
виховувати мовний етикет.

 

 

Новини

Открыт набор в группу обновленного сада

Детский эко-клуб "Эврика" открывает набор в группу...